Prestatiecodes - tandarts prijslijst


I Consultatie en diagnostiek (C)
a. Diagnostisch onderzoek
C11 Periodieke controle € 21,78
C13 Probleemgericht consult € 21,78

b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22 Schriftelijke medische anamnese ( schriftelijke ) routinevragen € 21,78
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 103,16

C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 28,66
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 57,31 c.

c. Toeslagen en diversen
C80 Mondzorg aan huis € 17,19
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose€ 45,85
C85 Weekendbehandeling € 21,78
C86 Avondbehandeling € 21,78
C87 Nachtbehandeling € 21,78

II Maken en/of beoordelen foto’s (X)
X10 Kleine röntgenfoto € 16,05
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 12,04
X21 Kaakoverzichtsfoto € 68,77
X22 Maken en beoordelen kaak- overzichtfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 68,77
X23 Beoordelen kaakoverzichtfoto € 25,22
X24 Maken en beoordelen Schedelfoto € 30,95
X34 Beoordelen schedelfoto € 22,,92
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto
€ 194,86
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 57,31

TERUG NAAR BOVEN


III Preventieve mondzorg (M)
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 12,85
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 12,85
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten € 12,85
M05 Niet- restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 25,79
M32*/** Eenvoudig bacteriologisch- of van cariës in het melkgebit € 17,19
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (prventief) toedienen medicament € 5,73
M40 Fluoridebehandeling € 14,33
M61 * Mondbeschermer € 25,79
TERUG NAAR BOVEN


IV Verdoving (A)
A15 Oppervlakte verdoving € 7,45
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 14,33
A20 Behandeling onder algehele narcose kostprijs
TERUG NAAR BOVEN


V Verdoving door middel van een roesje (B)
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 28,66
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 28,66
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 35,77
TERUG NAAR BOVEN


V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 24,07
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 38,40
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 49,86
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 69,92
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer € 35,53
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer € 49,86
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ ompomeer € 61,32
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ ompomeer € 81,38
V91 Eénvlaksvulling composiet € 45,85
V92 Tweevlaksvulling composiet € 60,18
V93 Drievlaksvulling composiet € 71,64
V94 Meervlaksvulling composiet € 91,70
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 68,77
V30 Fissuurlak, eerste element € 25,79
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 14,33
V40 Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5,73
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11,46
V70 * Parapulpaire stift € 11,46
V80 * Wortelkanaalstift € 20,06 V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8,60
TERUG NAAR BOVEN


VII Wortelkanaalbehandelingen (E)

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 21,78
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 40,12
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 31,52
TERUG NAAR BOVEN


b. Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 45,85

Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd

E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 46,74
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 109,16
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 149,01
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 194,86
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 240,71
E85 Elektronische lengtebepaling € 14,33
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 17,19
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 45,85

Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
E51 Verwijderen van kroon of brug € 34,39
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 28,66
E53 Verwijderen van wortelstift € 40,12
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 28,66
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 28,66
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 40,12
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 28,66

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 80,24
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 51,58
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) € 42,85
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 45,85

Initiële wortelkanaalbehandeling
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 57,31
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 28,66

Bleken
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 45,85
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 17,19
E97 * Uitwendig bleken per kaak € 71,64

Behandeling trauma-element
E40 Directe pulpa-overkapping € 28,66
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11,46
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
€ 22,92
E44 Verwijderen spalk € 5,73

Aanbrengen rubberdam
E45 Aanbrengen rubberdam € 11,46

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31 Snij-/ hoektand € 114,64
E32 Premolaar € 160,47
E33 Molaar € 206,32
E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 22,92
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 80,24
E37 Kijkoperatie € 68,77

Gebruik operatiemicroscoop
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€ 77,37

Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 57,31
TERUG NAAR BOVEN


VIII Kronen en bruggen (R)

a. Inlays en kronen
R08 *Eenvlaks composiet inlay € 68,77
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 131,82
R10 * Drievlaks composiet inlay € 171,94
R11 * Eenvlaksinlay € 103,16
R12 * Tweevlaksinlay € 160,47
R13 * Drievlaksinlay € 229,25
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirectie restauraties € 28,66
R24 * Kroon € 252,17
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd € 68,77
R29 * Confectiekroon € 51,58
R31 Opbouw plastisch materiaal € 57,31
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 57,31
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 114,62
TERUG NAAR BOVEN


b. Brugwerk
R40 * Eerste brugtussendeel € 171,94
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 85,97
R46 * Brugverankering, per anker € 57,31
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 143,28
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 28,66
R55 * Gipsslot met extra afdruk € 28,66
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 114,62
R61 * Plakbrug met preparatie € 171,94
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 40,12
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 22,92
TERUG NAAR BOVEN


c. Restauraties diversen
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 63,04
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 63,04
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 34,39
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 22,92
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 22,92
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 57,31
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 28,66
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 28,66
TERUG NAAR BOVEN


d. Schildje van keramiek of kunststof
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 68,77
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 114,62
TERUG NAAR BOVEN


e. Temporaire voorzieningen
R80 * Temporaire, eerste voorziening € 28,66
R85 * Temporaire, volgende voorziening € 11,46
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk
Naar gelang het stadium
waarin de tandheelkundige
werkzaamheden verkeren.
TERUG NAAR BOVEN


IX Kaakgewrichtsbehandelingen (G)
a. Kaakgewrichtsklachten
(craniomandibulaire dysfunctie)

Onderzoek/diagnostiek
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 143,28
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie € 91,70
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 63,04

Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functie-onderzoek)
G61 Instructie spieroefeningen € 57,31
G62 * Occlusale spalk € 159,74
G63 * Repositiespalk € 229,25
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 28,66
G65 * Indirect planmatig inslijpen € 315,22
G66 Biofeedbacktherapie € 51,58
G67 Behandeling triggerpoint € 63,04
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 57,31

Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functie-onderzoek)
G69 * Opbeetplaat € 63,04
TERUG NAAR BOVEN


b. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen
G10 Niet-standaard beetregistratie € 85,97

Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen
G11 Scharnierasbepaling € 85,97
G12 Centrale relatiebepaling € 80,24
G13 Protrale/laterale bepalingen € 57,31
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 515,81
G15 Voor het behouden van beethoogte € 28,66
G16 Therapeutische positiebepaling € 28,66
G20 Beetregistratie intra-oraal € 57,31
TERUG NAAR BOVEN


c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 286,56
G72 Controlebezoek MRA € 28,66
G73 * Reparatie MRA met afdruk € 45,85
TERUG NAAR BOVEN


X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

a. Onderdeel A
H11 Trekken tand of kies € 42,98
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 32,09
H21 Kosten hechtmateriaal € 5,92
H26 Hechten weke delen € 63,04
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 57,31
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 17,19
TERUG NAAR BOVEN


b. Onderdeel B
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 57,31
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 68,77
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 51,58
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 34,39

Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 68,77
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 91,70
H44 Primaire antrumsluiting € 63,04
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 80,24

Cyste-operatie H60
Marsupialisatie € 80,24
H65 Primaire sluiting € 154,74

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 80,24
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 154,74
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 108,89
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 183,40
TERUG NAAR BOVEN


XI Kunstgebitten (P)
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 34,39
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 28,66
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 57,31
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 85,97
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 171,94
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 63,04
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 17,19
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 234,98
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 321,95
P31 * Wortelkap met stift € 143,28
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 85,97
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 57,31
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 14,81
P45 * Noodkunstgebit € 114,62
TERUG NAAR BOVEN


a. Volledig kunstgebit
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 171,94
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak € 229,25
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 372,53

Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 28,66
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 63,04
P27 Reoccluderen € 57,31
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 34,39
P28 Naregistratie en remounten € 57,31
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 63,04
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 85,66
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 28,66
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 28,66
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 34,39

Overige
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 45,85
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit € 40,12
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 40,12
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 85,97
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 57,31
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 85,97
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage € 160,97
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 17,19
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 45,85
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 40,12
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 40,12
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw € 85,97
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 57,31
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw € 85,97
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk € 17,19
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk € 45,19
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk
€ 45,85
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk € 45,85
TERUG NAAR BOVEN


XII Tandvleesbehandelingen (T)

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 151,88
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 166,21
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 30,95
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 22,92
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 88,83
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 103,16
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 45,85
T41 Beperkt consult paradontale nazorg € 60,18
T42 Consult parodontale nazorg € 87,11
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 115,77
T44 Complex consult parodontale nazorg € 154,17
T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus €151,88
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 166,21


Parodontale chirurgie
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 186,27
T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 286,56
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel)€ 343,87
T73 Directe post-operatieve zorg, kort € 57,31
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 154,17
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 149,01
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 71,64


TERUG NAAR BOVEN


b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T80 Tandvleestransplantaat € 123,22
T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 100,30
T82 Tandvleescorrectie, per element € 54,45
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 143,28

Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 343,87
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 115,62
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 186,27

Parodontale kroonverlengingsprocedure
T87 Kroonverlenging per element € 186,27
T88 Kroonverlenging per sextant € 343,87

Directe postoperatieve zorg
T89 Directe post-operatieve zorg, kort € 57,31
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 154,17

Diversen
T91 Pocketregistratie € 34,39
T92 Parodontiumregistratie € 68,77
T93** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 40,12
T94 Behandeling tandvleesabces € 77,37
T57 * Toepassing lokaal medicament € 61,90
T95 * (Draad)Spalk € 22,92
T96 Uitgebreide Voedingsanalyse € 57,31
TERUG NAAR BOVEN


XIII Implantaten (J)
J97 Overheadkosten implantaten € 171,58
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 97,25
TERUG NAAR BOVEN


a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01 Initieel onderzoek implantologie € 63,56
J02 Verlengd onderzoek implantologie € 97,79
J03 * Proefopstelling € 132,01
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 44,00
TERUG NAAR BOVEN


b. I Pre-implantologische chirurgie
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 234,69
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 146,68
J11 Prepareren donorplaats € 132,01
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 141,79
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 68,45
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik Kostprijs
TERUG NAAR BOVEN


b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06 Vrijleggen foramen mentale € 29,34
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 83,12
J16 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft € 80,12
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 127,12
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 58,67
J19 Toeslag esthetische zone € 63,56
TERUG NAAR BOVEN


c. Implantologische chirurgie
J20 * Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 223,44
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)
€ 73,34
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 161,35
J36 Verwijderen implantaat € 32,27
J27 * Vervangen implantaat € 223,44
J37 * Vervangen volgend implantaat € 92,41

TERUG NAAR BOVEN


d. Diversen
J08 Aanbregen botvervangers in extractie wond € 19,56
J30 Bindweefseltransplantaat per- donorplaats € 102,68
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef € 112,45

J34 Be[a;omg stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 9,78


TERUG NAAR BOVEN


e. Mesostructuur
J41 * Elke volgende magneet, drukknop € 34,23
J42 * Staaf tussen twee implantaten € 200,46
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 63,56
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 24,45
TERUG NAAR BOVEN


f. Prothetische behandeling na implantaten
J50 * Boven- en onder klikgebit € 503,60
J51 * Onder-klikgebit € 327,58
J52 * Boven-klikgebit € 327,58
J53 * Omvorming klikgebit € 97,79
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 127,12
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 146,68
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 171,13
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 83,12
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 107,01
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 132,01
TERUG NAAR BOVEN


g. Nazorg implantologie
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 53,78
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 88,01
TERUG NAAR BOVEN


h. Prothetische nazorg
J70* Opvullen zonder staafdemontage € 136,90
J71* Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 171,13
J72* Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 195,57
J73* Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 220,02
J74* Reparatie zonder staafdemontage € 53,78
J75* Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 102,68
J76* Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 127,12
J77* Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 151,57

J78* Verwijderen én vervangen drukknop € 24.47

J79* Verwijderen én vervagen steg € 45,47


TERUG NAAR BOVEN


i. ketenzorg implantalogie
J80* Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 497,73TERUG NAAR BOVEN


XIV Uurtarieven ( U)
U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 13,05
U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 15,06
U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 15,06
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP € 186,98

TERUG NAAR BOVEN


XV Abonnementen (Z)
Z10 * Abonnement categorie A per maand € 7,45
Z20 * Abonnement categorie B per maand € 11,46
Z30 * Abonnement categorie C per maand € 15,47
Z40 * Abonnement categorie D per maand € 18,91
Z50 * Abonnement categorie E per maand € 22,92
Z60 * Abonnement categorie F per maand € 6,30

TERUG NAAR BOVEN


I CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK ( C )


a. Diagnostisch onderzoek
De verrichtingen in dit hoofdstuk (C11 en C13) zijn inclusief:
- het meten en vastleggen van de DPSI-score;
- het geven van voorlichting, aanwijzingen en adviezen over preventief gedrag en/of preventieve maatregelen, voor zover deze niet meer dan 5 minuten in beslag neemt;
- het uitvoeren van binnen de verrichtingenlijst niet anders te declareren kleine verrichting(en);
- het verwijzen naar een andere zorgverlener
C11 en C13 kunnen niet in rekening worden gebracht in het kader van consulten orthodontie. Hiervoor dienen de prestaties en tarieven uit de tariefbeschikking Orthodontie in rekening te worden gebracht.

Ad C11) Periodieke controle
Ook te berekenen bij intakeconsult van asielzoekers (uitsluitend voor ZRA-verzekerden in de Centrale Opvang).

Ad C13) Probleemgericht consult
Uitsluitend te berekenen, indien: het consult plaatsvindt op initiatief van de patiënt naar aanleiding van een klacht, vraag of als vervolgconsult naar aanleiding van een eerdere vraag of probleem, dan wel het bijwerken van de medische anamnese; en niet zijnde een periodieke controle; en in dezelfde zitting geen andere declarabele verrichting plaatsvindt, met uitzondering van röntgenonderzoek, anesthesie en/ of de toeslagen voor avond-, weekend- en nachtbehandeling (C85, C86, C87). Niet in combinatie met C11 in rekening te brengen.
TERUG NAAR BOVEN


b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
Voor uitgebreid functie-onderzoek kaakgewricht: zie hoofdstuk IX
Voor uitgebreid tandvleesonderzoek: zie hoofdstuk XII
Voor uitgebreid onderzoek implantologie: zie hoofdstuk XIII

Ad C22) Schriftelijke medische anamnese
Uitsluitend te berekenen, indien anamnese vereist is na het stellen van de routinevragen betreffende de gezondheidstoestand van de patiënt. Inclusief bespreking met de patiënt en zonodig overleg met zorgaanbieder zijnde huisarts of specialist.

Ad C28) Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggenbehandelplan
Niet te berekenen in combinatie met C11 of C13 in dezelfde zitting. Voor second opinion in het kader van orthodontie geldt een afwijkende tariefcode (zie tariefbeschikking Orthodontie).

Ad C29) Studiemodellen t.b.v. behandelplan
Studiemodellen. Afdruk van boven- en onderkaak.

De materiaal en/ of techniekkosten dienen separaat in rekening te worden gebracht.

Ad C65) Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

Per zitting in rekening te brengen.


TERUG NAAR BOVEN

Daalseweg 221
6521 GJ NIJMEGEN
Tel: 024 - 66 36 916
www.tandartssmile.nl
info@tandartssmile.nl